Premies voor energie-investeringen door Brusselse bedrijven

Premies voor energie-investeringen door Brusselse bedrijven
Foto Unsplash

Met de twee nieuwe economische steunmaatregelen wil het Brussels Gewest ondernemingen helpen die hun energieverbruik willen verminderen en willen investeren in energiezuiniger materiaal. Het gaat bijvoorbeeld om gesloten koelkasten voor de horeca, vernieuwing van verlichtingsinstallaties door middel van ledlampen, beheer van de verlichting op basis van tijd of aanwezigheid, ventilatie met warmteterugwinning of automatisch sluitende deuren.

Vanaf dinsdag 11 april zullen deze gewestelijke steunmaatregelen via de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikbaar zijn. De premies vormen een aanvulling op de andere gewestelijke maatregelen waartoe al is besloten (compensatiepremie, creatie van de ‘Energy&Reno’-lening, versterking van de RENOLUTION-premies en van de begeleiding via het EnergiePack).

Terugwerkende kracht

Voor de steun voor investeringen is het minimumbedrag 2.000 euro, met een percentage van tussenkomst in de factuur van 50%. Die steun is beperkt tot 50.000 euro. De steun voor de inschakeling van consultancy is beperkt tot maximaal 15.000 euro. Het tussenkomstpercentage daarvan is 70%. Bovendien is voorzien in terugwerkende kracht: uitgaven die sinds 1 september 2022 zijn gedaan, kunnen in aanmerking worden genomen.

Om te bepalen of de investering een voldoende grote energiewinst oplevert, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid zich baseren op de energie-efficiëntieklasse volgens de categorie producten, en een attest (ter beschikking gesteld door Brussel Economie en Werkgelegenheid via haar website) dat verstrekt wordt door de installateur of leverancier dat de verwachte aanzienlijke energiewinst van de investering aantoont.