Negen Brusselse tunnels sluiten tijdens zomervakantie voor onderhoud

Negen Brusselse tunnels sluiten tijdens zomervakantie voor onderhoud
Foto Unsplash

De Tervurentunnel en de Woluwetunnel zijn van 1 juli tot 27 augustus dicht. De eerste weken wordt asbest verwijderd, nadien wordt het beton van de plafonds hersteld. Ook in de Kunst-Wettunnel moet asbest verwijderd worden en het beton van het plafond worden hersteld. De tunnel zal daarvoor afgesloten zijn voor het verkeer van 22 juli tot eind augustus.

De tunnelkoker richting Ter Kameren van de Baljuw- en de Vleurgattunnel is nog afgesloten tot 20 juli. Vanaf dan tot eind augustus sluit de tunnelkoker in de richting van het centrum. Nadien worden de werkzaamheden alleen ’s nachts voortgezet, al zal er slechts één rijstrook in elke richting beschikbaar zijn.

De grote onderhoudswerken van de Troontunnel met nachtsluitingen loopt verder tot eind oktober. De Madoutunnel wordt ’s nachts nog afgesloten tot eind september en de Reyers-centrumtunnel en de Rogiertunnel tot eind december.

Ook in 2024 nog werken

Vanaf september wordt ’s nachts ook gewerkt in de Naamsepoorttunnel en de Kruidtuintunnel. Die eerste sluit ’s nachts tot maart 2024, de laatste blijft ’s nachts dicht tot begin 2024. In alle tunnels wordt het beton van de plafonds hersteld en beschermd tegen corrosie.

Voorts start in juli de volledige renovatie van het brugdek van de Beaulieubrug boven de E411 en de Deltatunnel. Dat gebeurt in twee fases: in juli en augustus 2023 op de rijstroken naar het stadscentrum, in de zomer van 2024 op de rijvakken richting Oudergem. De rijstroken waarop gewerkt wordt, worden afgesloten voor het verkeer, dat in beide richtingen over de andere rijstroken moet.