Nationaal crisiscentrum komt opnieuw samen over Zuidstation: «Politieactie is geen duurzame oplossing»

Nationaal crisiscentrum komt opnieuw samen over Zuidstation: «Politieactie is geen duurzame oplossing»
Belga / N. Maeterlinck

Zaterdag werd onder impuls van de Brusselse politiezone Zuid en het kabinet Binnenlandse Zaken een grootschalige politieactie georganiseerd binnen en rondom het station Brussel-Zuid. Daarbij werden een zestigtal mensen opgepakt, zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Verlinden aan Belga. «In totaal zijn er 56 arrestaties uitgevoerd, waarvan 47 voor mensen die illegaal in het land verbleven, vijf mensen die geseind stonden bij de ordediensten, en de overigen voor verstoring van de openbare orde en dronkenschap», laat het kabinet Verlinden verstaan. De mensen die illegaal in het land verblijven en werden gearresteerd, zijn ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. «Er werden ook nog een aantal daklozen naar het ziekenhuis gebracht voor medische verzorging», duidt het kabinet.

«Geen duurzame oplossing»

Hoewel het kabinet-Verlinden van oordeel is dat «er een duidelijk signaal gegeven is aan de reizigers en de buurtbewoners dat hun bekommernissen werden gehoord» en het volgens haar ook buiten kijf staat dat «acties zoals zaterdag zich in de toekomst zeker nog zullen herhalen en hun nut hebben», wijst ze op het feit dat de grootschalige politie-interventie in het drukst bezochte station van het land niet de duurzame oplossing is die nodig is voor «de echte problematieken van illegaliteit, daklozen, verslavingen, hygiëne en verouderde en verloederde infrastructuur».

«Het werd hoog tijd dat deze actie plaatsvond», zegt Verlinden. «Maar de echte inspanning die moet worden geleverd, is inzetten op de wortels van deze problemen. De politie kan enkel aan symptoombestrijding doen.»

Evaluatie over verschillende assen

Maandag komt het Nationaal Crisiscentrum opnieuw samen om de gevolgen en effecten van deze grootschalige actie te evalueren en te bespreken. Deze coördinatievergadering in de schoot van FOD Binnenlandse Zaken heeft als bedoeling alle betrokken autoriteiten samen te brengen in verschillende assen. De assen werken binnen de eigen expertise verder aan oplossingen voor het grotere probleem. De coördinatievergadering onder leiding van het Nationaal Crisiscentrum moet alles in goede banen leiden en de acties van de drie verschillende assen op elkaar afstemmen.

De eerste as waarop zal worden gewerkt, is de aanpak van de criminele fenomenen en illegaliteit in en rond het stationsgebouw. Een tweede as is de aanpak van de toestand van daklozen, hulpbehoevenden, de verslavings- en gezondheidsproblematiek en openbare netheid in de zone van het stationsgebouw. De derde as zijn infrastructurele aanpassingswerken met het oog op het verbeteren van de veiligheid in het station. De coördinerende rol van het Nationaal Crisiscentrum is beperkt in de tijd en moet op termijn overgedragen worden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

«Complexe situatie»

«De situatie van het Zuidstation is complex en verdient dat we de problemen samen aanpakken. Concreet zal het Nationaal Crisiscentrum voortaan de inspanningen van de lokale overheden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de bevoegde federale instanties, de NMBS en Infrabel coördineren. Concrete maatregelen worden zeer binnenkort verwacht», zegt premier Alexander De Croo (Open VLD).

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) reageert «tevreden met het actieplan dat vandaag op tafel ligt». «Deze situatie vroeg om een geïntegreerde coördinatie, waarbij elke institutionele actor zijn verantwoordelijkheden opneemt en uitoefent: de federale regering en de gemeenten met hun politiezones in de strijd tegen de drugscriminaliteit, de federale regering voor het gezondheidsbeleid en het migratiebeheer, en het Gewest en de gemeenten op het gebied van sociale- en gezondheidsdiensten en netheid», aldus Vervoort.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be